Khu học xá và thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chương trình, vui lòng liên hệ:

Đại học James Cook (JCU) (Sims Drive Campus)

  • Địa chỉ: 149 Sims Drive, Singapore 387380
  • Hotline: 093 409 0249
  • Email: vietnam@jcu.edu.vn

Chat ngay với tư vấn viên tại: me/daihocjamescooksingapore

Take a virtual tour

Transportation to the campus:

MRT

Aljunied MRT EW9
Approx. 10 min (850m) walk to campus

Kallang MRT EW10
Approx. 10 min (860m) walk to campus

Bus

Blk 45 (80229)
Bus No. 64 and 125
Approx. 4 min (300m) walk to campus

Yi Xiu Factory Building (80071)

Bus No. 2, 13, 21, 26, 51, 62, 63, 67, 80, 100, 158
Approx. 7 min (550m) walk to campus

Opp Mohammed Salleh Mosque (80069)
Bus No. 2, 13, 21, 26, 51, 62, 63, 67, 80, 100, 158
Approx. 9 min (730m) walk to campus

View the Singapore campus of James Cook University in a larger map

Bài viết liên quan