Chuyên ngành kế toán tại đại học James Cook Singapore

0
210

Kế toán là gì?

Muốn học ngành Kế toán, trước tiên bạn phải hiểu rõ Kế toán là gì? Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân…Đây là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Từ quản lý ở phạm vi từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho đến quản lý ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế.
Từ khái niệm Kế toán là gì, chúng ta có thể xác định được đối tượng của Kế toán chính là sự hình thành, biến động của tài sản mà kế toán cần phản ánh, được thể hiện ở hai mặt là tài sản và nguồn vốn trong quá trình hoạt động của đơn vị.
Kế toán được chia thành hai loại:
– Kế toán công: là kế toán tại những đơn vị hoạt động không có tính chất kinh doanh, không lấy doanh lợi làm mục đích hoạt động như các tổ chức đoàn thể xã hội, các tổ chức nhà nước…
– Kế toán doanh nghiệp:  là loại kế toán ở các doanh nghiệp, hoạt động với mục tiêu chính là kinh doanh sinh lời.Chương trình kế toán của JCU Singapore cung cấp cơ hội nghề nghiệp rộng mở, vì mọi cơ quan, doanh nghiệp ở mọi quốc gia đều cần kế toán. Ngành học này cung cấp cho bạn kỹ năng quản lý những vấn đề kế toán đương đại. Bằng cấp về kế toán của JCU Singapore được công nhận bởi Viện Kế Toán Úc (ICAA) và CAP Úc.

Xem thêm  Ngành Marketing tại đại học James Cook Singapore

Khoa kế toán của JCU Singapore có chương trình cử nhân và thạc sĩ.

Các môn học chủ yếu:

Môn học cơ bản:

 • Kế toán cho việc ra quyết định
 • Kinh tế cho doanh nghiệp bền vững
 • Phân tích dữ liệu kinh doanh và giải thích
 • Kinh doanh, môi trường và xã hội ở vùng nhiệt đới
 • Truyền thông doanh nghiệp đương đại
 • Quản lý thị trường tiêu dùng
 • Luật kinh doanh
 • Và một trong các môn sau: thực tập, dự án nhiều hơn học, dự án độc lập.

Môn học  chủ yếu:

 • Hệ thống kế toán và thông tin
 • Kế toán quản lý va giá cả
 • Mô hình kinh doanh
 • Hệ thống thông tin kinh doanh
 • Kế toán doanh nghiệp
 • Luật thương mai
 • Các vấn đề kế toán đương đại
 • Kiếm toán
 • Luật thuế

Cơ hội nghề nghiệp: 

SV ra trường khoa kế toán của JCU Singapore có thể làm việc ở khu vực tư nhân lẫn nhà nước, trong các lĩnh vực:

 • Kế toán công cộng
 • Phân tích doanh nghiệp
 • Kế toán tài chính và quản lý
 • Ngân hàng
 • Hỗ trợ hệ thống và phân tích
 • Thuế
 • Tư vấn tài chính

Học phí: 56,496 SGD ~ 932 triệu (trọn khóa) / chia 6 lần đóng phí

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here